Volfram Karbid Rotary Burr, Taýýar Rotary Burslaryny ýasamak üçin boş ýerler

Stock Mugt paýnamany netijeli aýyrmak
● Kebşir taýýarlamak we aýyrmak (hapalanma ýok)
Geýinmek we geýmek
Life lifeokary durmuş wagty
Working Iş wagtynda ýokary howpsuzlyk

ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Volfram Karbid Rotary Burr Blanks, silindr, top burun silindr, top burun agajy we ş.m. ýaly dürli görnüşlere eýe.Bular “Rotary Burrs” -y öndürmek üçin ýörite ulanylýar, kebşirlemek, şekillendirmek, tekizlemek, deşikleri ulaltmak, oýmak we bezemek üçin örän amatly.

Volfram Rotary Burrs, el gurallaryny ulanmakdan on esse, ownuk emeri tigirleri ulanmakdan üç-bäş esse öndürijiligini ýokarlandyrýan täze önüm.Kiçijik emeri tigirleri ýuwaş-ýuwaşdan çalşyp, ýokary netijeliligi we uzak ömri bilen bütin dünýäde tanalýar.

Kesgitlemek, üwemek, kesmek we aýyrmak üçin iň oňat material hökmünde wolfram karbid burunlaryny taýýar aýlaw burunlary üçin öndürýäris.

“Carbide Rotary Burrs” -y ulanmak, el işlerinde mehanizasiýany amala aşyrmagyň täsirli usulydyr.Uçar, gämi gurluşyk awtoulag, tehnika, himiýa we ş.m. pudaklarynda karbid Rotary Burrs demir, polat guýmak, uglerod polat, garyndy polat, poslamaýan polat, gaty polat, mis, alýumin we ş.m. işlemekde giňden ulanylyp bilner.

Carbide Rotary Burr Blanks aýratynlyklary

1. Mugt paýnamany netijeli aýyrmak

2. Kebşir taýýarlamak we aýyrmak (hapalanma ýok)

3. Geýinmek we geýmek

4. Lifeokary durmuş wagty

5. Işleýän wagtyňyz ýokary howpsuzlyk

Karbid Rotary Burr boş programmalar

Karbid aýlanýan burun boşluklary, alýumin, titanium erginleri, guýma demir, mis, sink erginleri, nikel, dürli plastmassalar, ergin polatlar we mermer, jade, süňk we beýleki däl materiallary kesmek üçin aýlanýan burun öndürmek üçin ulanylýar. metal.HRA90-92 çenli gatylygy gaýtadan işlemek.

Karbidiň aýlanýan gabyklary köp sanly elektrik we pnewmatik hereketlendiriji gurallarda ulanylýar.

image36

ABŞ-nyň we Europeewropanyň standartlarynyň görnüşleriniň doly görnüşi üpjün edilýär

ABŞ standarty

Şekil SA (silindr görnüşli)

SD şekilli (top)

SE şekili (Zeýtun)

Şekil SF (Agaç, radius burny)

SG şekili (agaç, burun burun)

SH şekili (ýalyn)

SJ şekilli (60 dereje konus)

SK şekili (90 dereje konus)

Şekil SL (14 dereje konus, top burny)

SM şekili (konus)

Şekil SN (Tersine konus)

Standardewropa standarty

A ýazyň (sütün)

C görnüşini ýazyň (tegelek kelle sütüni)

D görnüşi (sferik şekil)

E ýazyň (Oval)

F ýazyň (arkanyň tegelek kellesi)

G ýazyň (Cusp Arc)

H görnüşini ýazyň (fakeliň şekili)

J görnüşini ýazyň (60 ° Taper)

K görnüşini ýazyň (90 ° Taper)

L görnüşini ýazyň (tegelek kelle kagyzy)

M ýazyň (Taper)

Bahalandyrma

Baha Dykyzlygyg / sm3 GatylykHRA TRS≥N / mm²
TG10 14.8-15 90.8-91.4 2000-nji ýyl
TG11 14.6-14.8 90-91 2200
TG7 14.75-14.85 90.6-91 2200

Näme üçin bizi saýlamaly?

starVolfram karbid önümleriniň ýokary hilli üpjün edilmegini üpjün etmek üçin materialdan taýýar önümlere ISO9001 esasly berk gözegçilik.

starIçerki gözleg we ösüş üçin 30 ýyllyk esaslandyryjy laboratoriýa kämilleşdirilen önümleri we arzan bahaly zatlary ösdürmegi maksat edinýär.

starÖnümçiligi wagtynda üpjün etmek we wagtynda eltmek üçin ERP ulgamy

starTH bahalary gaty poslama garşy, adatdan daşary gaty we aşaga çydamly, bu bolsa gurallaryň ömrüniň 20% -e çenli ýokarlanmagyna getirýär.

starDünýäniň 60 ýurduna ýokary hilli volfram karbid önümleri bilen üpjün etmekde 30 ýyllyk tejribe.

factory
3
1
ex  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary