Hususylaşdyrmak üçin karbid gurallary boş, önümleriň ululygyna basyň, bölekleri geýiň, ISO

Specific Belli programmalar üçin baha dizaýny
Specific Belli bir iş üçin geometriýa dizaýny
Any Islendik mukdarda prototipler
2D 2D / 3D çyzgylaryň berilmegi
Face faceerüsti passiwlik
● Gaty işleýiş hyzmaty şulary öz içine alýar: Centrless Grinding Chamfer Grinding Plain Surface Grinding

ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Müşderileriň aýratyn islegleri bilen talap edilýän önümleriň giň görnüşini (standart ýa-da ýörite geometriýa) we hiliň giň görnüşini hödürleýäris.Isleg boýunça ululygy we hili, gödek ýa-da ýer.

Önümçilik işimiz ISO9001 laýyklykda doly işleýär.Dowamlylyk we yzarlamak, müşderilerimize berjek wadamyzdyr.

Gözleg we karbid öndürmek boýunça 30 ýyllyk tejribe, Tianhe müşderilerimiziň arkasynda durýan tehniki we täjirçilik ugurlary boýunça global hünärmenlerden ybarat ýörite topar döretdi.

Duşuşyk we müşderiniň isleglerinden has ýokary wezipe dowam edýär.Tianhe has ýokary bahaly hyzmatlary hödürlemek üçin giň mümkinçiliklere eýedir.

1. Specificörite programmalar üçin baha dizaýny
2.Belli bir iş üçin geometriýa dizaýny
3.Islendik mukdarda prototipler
4.2D / 3D çyzgylary bermek
5.“SurfacePassivation”
6.Gaty işlemek hyzmaty şulary öz içine alýar: Centrless Grinding
Çamfer üweýji düzlük tekizleme

Näme üçin bizi saýlamaly?

starVolfram karbid önümleriniň ýokary hilli üpjün edilmegini üpjün etmek üçin materialdan taýýar önümlere ISO9001 esasly berk gözegçilik.

starIçerki gözleg we ösüş üçin 30 ýyllyk esaslandyryjy laboratoriýa kämilleşdirilen önümleri we arzan bahaly zatlary ösdürmegi maksat edinýär.

starÖnümçiligi wagtynda üpjün etmek we wagtynda eltmek üçin ERP ulgamy

starTH bahalary gaty poslama garşy, adatdan daşary gaty we aşaga çydamly, bu bolsa gurallaryň ömrüniň 20% -e çenli ýokarlanmagyna getirýär.

starDünýäniň 60 ýurduna ýokary hilli volfram karbid önümleri bilen üpjün etmekde 30 ýyllyk tejribe.

factory
3
1
ex  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary