Önümçilik we QC & RD

Deng Jizhou laboratoriýasy.

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen sementlenen karbid önümleri dürli-dürli, bahalaryna baý we öndürijiliginde durnukly.Müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp, Hytaýda möhüm bazar paýyny alyp, Europeewropa, Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilip bilner.

Kompaniýada tejribeli tehniki işgärler topary, ösen önümçilik enjamlary, birinji derejeli synag merkezi we önümçilik liniýasyny goldaýan çylşyrymly galyndy bar.Doktorlyk we professor derejesindäki uly inersenerlerden düzülen gözleg we ösüş topary ýokary öndürijilikli önümleri gözlemek we ösdürmek, mahabatlandyrmak we ulanmak üçin ygrarlydy we örän täsirli boldy.Kompaniýanyň satuw inersenerleri müşderilerimize iň amatly önümleri we giňişleýin çözgütleri öz wagtynda maslahat berip bilerler.

Kompaniýa täze we köne müşderilere köp ýyllap Seikoga bolan ynamy we goldawy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýär we önümiň hilini we hyzmatyny has gowulaşdyrmagy wada berýär.

 

TH karbid esaslandyryjy laboratoriýasy, Deng Jizhou laboratoriýasy.1992-nji ýylda döredildi. Jenap Deng Jizhou, kompaniýany esaslandyryjy hökmünde 50 ýyllap volfram karbidini öwrenmek we ösdürmek boýunça ýöriteleşen uly hünärmen.Deng Zhizhou laboratoriýasy bilen bilelikde., TH karbidiň himiki we fiziki / metallurgiýa laboratoriýasy dünýädäki 60 ýurtda müşderilere ýokary hilli volfram karbid önümlerini üpjün etmek üçin önümçilige we gözleg işlerine hyzmat edýär.

 • Application (15)
 • Application (12)
 • Application (10)
 • Application (13)
 • Application (14)
 • Application (11)
 • Application (9)
 • Application (8)
 • Application (7)
 • Application (6)
 • Application (5)
 • Application (4)
 • factory
 • Application (2)
 • Application (1)