Sementlenen karbid hasasynyň islegi ýokarlanýar

Group_8pcs

Soňky ýyllarda içerki sementlenen karbid barlarynyň önümçiligi artýar, ýöne islegiň yzygiderli giňelmegi bilen bazar ýetmezçilik edýär we hilini barlamak zerurlygy hem kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Häzirki wagtda Hytaýda sementlenen karbid barlaryny barlamak, adatça, köp iş güýji sarp edýän we gözleg netijeleri durnuksyz bolan el usulyny ulanýar.Awtomatiki gözden geçiriş enjamlary öndürijileriň köpüsi tarapyndan kem-kemden makullanýar.

Degişli maglumata görä, sementlenen karbid çybyklary ýokary gatylyk, ýokary aşaga garşylyk, ýokary güýç, egilmek garşylygy we gurallaryň ömri ýaly ajaýyp häsiýetlere eýedir.Sementlenen karbid çybyklary buraw we kesiş gurallary üçin boş ýerlerdir.Häzirki wagtda poroşokyň ekstruziýa galyplaýyş prosesi esasan ulanylýar.Indi buraw desgalaryny, awtoulag gurallaryny, çap edilen elektron tagtasy gurallaryny, hereketlendiriji gurallaryny, integral ahyrky degirmenleri, integral reamerleri, oýma pyçaklary we ş.m. önümçiliginde giňden ulanylýar we deşikler, mandreller, maslahatlar we perforasiýa etmek üçin hem ulanylyp bilner. gurallary.

Bazar isleginiň ýokarlanmagy bilen ultra inçe däneli sementli karbid çybyklary has giňden ulanylýar.Toolokary tizlikli kesiş ulgamynda, gurallaryň howpsuzlygy, ygtybarlylygy we berkligi üçin ýokary standart talaplar sebäpli gaty karbid gurallarynyň içki we ýerüsti hil talaplary has berk bolýar.Sementlenen karbid çybyklarynyň, esasanam ultra nepis sementli karbid materiallarynyň içki hiliniň yzygiderli gowulaşmagy bilen, gaty karbid gurallarynyň ýüzüniň hili barha köp ünsi çekdi.

Chengdu Tianheng sementlenen karbid gurallary kärhanasy, dürli gaty karbid kesiş gurallaryny (degirmen kesiji, buraw, oýma pyçak, ölçeýji, wilka ölçeýji) sementli karbid çybyklary we sementlenen karbid ekstruziýa profilleri bilen üpjün edýär.Saýlamak üçin dürli materiallar bar, iňňeleri we pyçaklary urmak üçin dürli wolfram karbid çybyklary hem bar.


Iş wagty: Mart-01-2022