Önümler

 • Tungsten Carbide Indexable Knives Reversible Blades

  Volfram karbidi indekslenip bolýan pyçaklar tersine pyçaklar

  HD HDF, MDF, gaty gaty agaç, ýumşak agaç we ş.m. kesmek üçin amatly
  ● Güýçli we ýiti kesiş gyrasy
  Om oumşak meýilnamalaşdyrmak
  ● 100% gyz wolfram karbidi
  ● Az ses
  Five Doly bäş okly maşynlar

  ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.
 • Carbide Planer Blades For Wood Machining Woodworking Applications

  Agaçdan işlemek üçin karbid meýilleşdiriji pyçaklar

  Wood Agaçdan ýasalan pyçagyň / pyçagyň doly görnüşleri
  Choice Saýlamak üçin dürli bahalar
  Wear wearokary geýim garşylygy, ýokary gatylyk we täsir berkligi
  ● Ösen tehnologiýa, awtomatiki basmak, HIP sintezlemek we takyk üwemek
  ● Polat we boş ýerler bar
  ● Gaty çydamlylyk we hil gözegçiligi

  ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.
 • Tungsten Carbide Profiling Knives For Wood Machining and Cabinet Production

  Agaçdan işlemek we şkaf öndürmek üçin wolfram karbidi profilli pyçaklar

  H HSS we beýleki materiallardan has kyn
  Cutting Kesilende uzak ömür
  Smoothumşak tertibe ýetmek üçin ýiti gyrasy
  ● ýokary berklik

  ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.
 • Fast Carbide Finger Joint Cutter Blades For Wood Machining

  Agaçdan işlemek üçin çalt karbid barmak birleşdiriji kesiji pyçaklar

  100 100% täze çig malyň kömegi bilen ýokary durnuklylyk
  Wear Geýim we täsir garşylygy, ýiti we geýip bolýan, döwülen diş ýok
  S Uly ululyklaryň we derejeleriň uly diapazony, ýöriteleşdirilen ölçeg üçin mugt galyp
  Surface Üsti tekiz, kebşirlemek aňsat

  ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.
 • Carbide Screw Inserts For Metal Cutting Turning Milling

  Metal kesmek üçin karbid nurbatlary

  Steel Polat we beýleki metallary kesmek üçin amatly gatylyk
  Constant Hemişelik kesmek üçin ýokary güýç
  Cost Çykdajylary azaltmak üçin uzak ömür

  ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.
 • Solid Carbide Gear Hob in Wet or Dry Cutting Applications

  Çygly ýa-da gury kesiş programmalarynda gaty karbidli dişli enjam

  Cutting Kesiş tizligi
  ● Gysga işleme wagty
  Convention Adaty HSS kesijisinden has uzyn gural ömri
  G Diş öndürmek üçin her bölek üçin wagt tygşytlamak
  ● productokary öndürijilik
  ● Enjamyň takyklygy
  Dry Gury kesmek arkaly iş gurşawyny gowulandyrmak
  Dry Gury işlemek üçin örän amatly
  Ear Dişli dişli öndürmek üçin çykdajylar

  ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.
 • Solid Cemented Carbide Rods for Milling Cutters, End Mills, Drills or Reamers

  Freze kesijiler, ahyrky degirmenler, burawlar ýa-da reamerler üçin gaty sementli karbid çybyklary

  ● gaty gatylyk
  ● strengthokary güýç
  ● Himiki durnuklylyk
  ● malylylyk geçirijiligi

  ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.
 • Cemented Tungsten Carbide Strip for making Drilling Tools, Measuring Gauges

  Buraw gurallaryny ýasamak, ölçeýjileri ölçemek üçin sementlenen volfram karbid zolagy

  ● Ajaýyp berklik
  ● gaty gatylyk
  Wear Gowy eşik garşylygy
  ● eokary elastik modul
  ● Highokary gysyjy güýç
  Chemical Gowy himiki durnuklylyk (kislota, aşgar, ýokary temperaturaly okislenme)

  ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.
 • Tungsten Carbide Rotary Burr Blanks for Fabrication of Finished Rotary Burs

  Volfram Karbid Rotary Burr, Taýýar Rotary Burslaryny ýasamak üçin boş ýerler

  Stock Mugt paýnamany netijeli aýyrmak
  ● Kebşir taýýarlamak we aýyrmak (hapalanma ýok)
  Geýinmek we geýmek
  Life lifeokary durmuş wagty
  Working Iş wagtynda ýokary howpsuzlyk

  ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.
12Indiki>>> Sahypa 1/2