Gaty karbid freze skarifikatorlary we esbaplary

Wear Köýnege garşylygyň ajaýyp kombinasiýalary
Impact impactokary täsir we şok garşylygy
● Agressiw kesiji
All allhli agyr ýüklemek üçin niýetlenendir

ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.


Önümiň jikme-jigi

Ölçeg aralygy / Doly aralyk

Haryt bellikleri

Roadol gurluşygynda we gazuw-agtaryş tehnikalarynda we talaplarynda gaty karbid gyrgyç kesijileri ulanylýar.

Gaty karbid gyryjy kesiji, könelişme garşylygy we ýokary täsir we şok garşylygy üçin ajaýyp kombinasiýalardyr.Adaty kesijilerden has uzak dowam edýär, üýtgemegiň wagtyny gysgaldýar, gaty ýüzlerde iň oňat işleýär, birneme gödek, konturly ýer galdyrýar we ähli maşynlara laýyk gelýär.

Gaty karbid skarifier kesiji aýratynlyklary

1. Köýnege garşylygyň ajaýyp kombinasiýalary

2. impactokary täsir we şok garşylygy

3. Agressiw kesiji

4. heavyhli agyr ýüklemek üçin niýetlenendir

Gaty karbid skarifikator kesiji programmalar

Gaty Karbid gyrgyç kesijileri aşa üweýji, tekizlemek, ýumşatmak, arassalamak we umumy ýerüsti taýýarlygy hödürleýär.Heavyhli agyr ýüklemek maksady bilen döredilen gaty agressiw kesiji.Köne örtügi aýyrmak, poluň dokalmagy we örtülmez ýerleri döretmek we zeýkeşlere ýol bermek üçin giňden ulanylýar.Beton ýa-da asfalt çişirmek, syýahat howpuny aýyrmak, daş ýüzlerini arassalamak, beton örtmek, betonyň agressiw üweýşi we ýol liniýasyny aýyrmak üçin ulanylýar.

Dürli iş islegiňiz üçin köp dürli stil bar.

image37

Bahalandyrma

Baha Dykyzlygyg / sm3  Gatylyk HRA TRS≥N / mm²
TG1C 14.2-14.4 86.5-88.0 2300
TG2C 14.05-14.25 86.0-87.5 2350
TG3C 13.9-14.0 86.0-87.0 2400

Näme üçin bizi saýlamaly?

starVolfram karbid önümleriniň ýokary hilli üpjün edilmegini üpjün etmek üçin materialdan taýýar önümlere ISO9001 esasly berk gözegçilik.

starIçerki gözleg we ösüş üçin 30 ýyllyk esaslandyryjy laboratoriýa kämilleşdirilen önümleri we arzan bahaly zatlary ösdürmegi maksat edinýär.

starÖnümçiligi wagtynda üpjün etmek we wagtynda eltmek üçin ERP ulgamy

starTH bahalary gaty poslama garşy, adatdan daşary gaty we aşaga çydamly, bu bolsa gurallaryň ömrüniň 20% -e çenli ýokarlanmagyna getirýär.

starDünýäniň 60 ýurduna ýokary hilli volfram karbid önümleri bilen üpjün etmekde 30 ýyllyk tejribe.

factory
3
1
ex • Öňki:
 • Indiki:

 • J01 TYX35-7-1 35.6 11.6 7
  TYX35-7-2 35.6 13.5 7
  J02 TYX26-10-3 26.5 11.9 10
  TYX26-10-4 26.5
  J03 TYX30-15-5 30.5 11.5 15
  TYX30-15-16 30.5
   J04 TYX42-12-6 42.5 15 12
  J04 TYX41-18-10 41 16 18
  J04 TYX32-18-9 32 16 18
  J04 TYX46-7-11 46 15.3 7
  J04 TYX50-15-12 50 16 15
  J04 TYX55-12-14 55 22 12
  J04 TYX39-7-15 39 13.5 7
  J04 TYX42-8-7 42 13.5 8
  TYX42-8-8 42 15 8
  J04 TYX37-23-6 37 14.5 23
  J04 TY100-24-17 100 39.4 24
  J04 TY47-12 47 15 12