Volfram karbid topy, ýokary eşiklere çydamly

Hard hardokary gatylyk we ölçegli durnuklylyk
Fr Fretting ýadawlygyň güýjüni gowulandyrmak
Highokary temperatura, poslama, çyglylyga, aşgazana we ýag çalmagyň gowy şertlerine laýyk gelýär
● precokary takyklyk
R Pese garşy ýokary ukyplylygy
Wear wearokary çydamly we abraziw

ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Volfram karbid topy gaty berklige we ölçegli durnuklylyga wolfram karbid toplaryny takyk gidrawlik klapanlary, ýokary ýükli podşipnikler, inertial nawigasiýa ulgamlary, top nurbatlary, slaýd ýollarynda çyzykly podşipnikler, ölçeýji we barlag gurallary we metrler üçin ileri tutulýan saýlama edýär.Volfram karbid toplary hem balizasiýa etmek, işlemek we ýadawlyk güýjüni ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

Volfram karbid top aýratynlyklary

1. hardokary gatylyk we ölçegli durnuklylyk

2. fatadawlygyň güýjüni gowulandyrmak

3. highokary temperatura, poslama, çyglylyga, aşgazana we ýag çalmagyň gowy şertlerine oňaýly

4. precokary takyklyk

5. Pese garşy ýokary ukyp

6. wearokary aşaga çydamly we abraziw

Volfram karbid top programmalary

Volfram karbid toplary, top klapanlary, akym hasaplaýjylary, top podşipnikleri, çyzykly podşipnikler, köýnek we aşgazana aşa berkligi talap edýän köp sanly ulanylýar.Şeýle hem polat podşipnikler, gurallar, enjamlar, top klapanlary, oýunjaklar, polat, döwmek, bezemek we möhürlemek, welosipedler, motor, enjamlar, elektrik gurallary, sport enjamlary, lukmançylyk enjamlary, himiýa, awiasiýa, atyr çüýşeleri, pürküjiler, Klapanlar, dyrnak polýak, beden şaý-sepleri, jübi telefon panelleri we ş.m.

Volfram karbid toplary, gaty berkligi geýmek we täsir etmek üçin ýokary garşylyk bilen bilelikde bolmaly programmalar üçin amatlydyr.Olar ýokary temperatura, poslama, çyglylyga, aşgazana we ýag çalmagyň pes şertlerine laýyk gelýär.

Bahalandyrma

Baha Dykyzlygy

g / cm3

Gatylyk

HRA

TRS

N / mm²

TG10 14.8-15 91.0-91.8 1900-nji ýyl
TG11 14.6-14.8 90-91 1900-nji ýyl
TK20 14.6-14.75 92.-92.5 2300

Ölçegi:0.3-92mm

Faceüzü: günäkäred ýa-da ýer

image53

Näme üçin bizi saýlamaly?

starVolfram karbid önümleriniň ýokary hilli üpjün edilmegini üpjün etmek üçin materialdan taýýar önümlere ISO9001 esasly berk gözegçilik.

starIçerki gözleg we ösüş üçin 30 ýyllyk esaslandyryjy laboratoriýa kämilleşdirilen önümleri we arzan bahaly zatlary ösdürmegi maksat edinýär.

starÖnümçiligi wagtynda üpjün etmek we wagtynda eltmek üçin ERP ulgamy

starTH bahalary gaty poslama garşy, adatdan daşary gaty we aşaga çydamly, bu bolsa gurallaryň ömrüniň 20% -e çenli ýokarlanmagyna getirýär.

starDünýäniň 60 ýurduna ýokary hilli volfram karbid önümleri bilen üpjün etmekde 30 ýyllyk tejribe.

factory
3
1
ex  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary