Volfram karbidi indekslenip bolýan pyçaklar tersine pyçaklar

HD HDF, MDF, gaty gaty agaç, ýumşak agaç we ş.m. kesmek üçin amatly
● Güýçli we ýiti kesiş gyrasy
Om oumşak meýilnamalaşdyrmak
● 100% gyz wolfram karbidi
● Az ses
Five Doly bäş okly maşynlar

ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.


Önümiň jikme-jigi

Ölçeg aralygy / Doly aralyk

Haryt bellikleri

Indeksirlenip bolmaýan pyçaklar sesleri ep-esli derejede kesýär, tozany we çipleri azaldýar we işiňiz üçin zähmet we maddy çykdajylary azaldýar.Mundan başga-da, çalşylýan çalyşma, kesijide oturdylan adaty göni pyçaklar däl-de, karbid goýmagy gurallaşdyrýar.Planşet, moulder, şeker ýa-da birleşdiriji, gyrgyçlar we ş.m. bilen giňden ulanylýan wolfram karbid indekslenip bolýan pyçaklar / tersine pyçaklar / 4 kesiş gyrasy / 2 kesiş gyrasy / üçburçluk kesiş gyralary / tegelek kesiş gyralary ýumşak agaç we gaty agaç kesmek üçin ulanylýar. .

Tersine pyçak aýratynlyklary

1. HDF, MDF, gaty gaty agaç, ýumşak agaç we ş.m. kesmek üçin amatly

2. Güýçli we ýiti kesiş gyrasy

3. Çalt meýilleşdirmek

4.100% gyz wolfram karbidi

5. Az ses

6. Bäş okly maşynlary dolduryň

Tersine pyçak goýmalary

Esasan agaç işläp bejermek enjamlarynda ulanylyp bilner;Dürli kesiji kelleler we agaç çipleri maşyn spiral meýilnamalaşdyryjy kesiji üçin karbid indeksli goşmaçalar, meselem: trubka kesiji, köp funksiýaly kesiji, kesmek, egirmek we uzyn ömri bilen gaýtalamak üçin.Gaty agaçdan we ýumşak agaçdan işlemekde iň oňat öndürijilik.

Agaç işlemek üçin dürli görnüşli karbid goýmalaryny hödürleýäris, inedördül goýmalar, gödek goýmalar, gönüburçly planlaýjy goşmaçalar we ş.m. ýaly adaty görnüşleri öz içine alýarys, dizaýnlaryňyza esaslanyp agaçdan işleýän karbid böleklerini hem öndürip bileris.Agaçdan işleýän böleklerimiz gaty gowy bezeg we uzak gural ömri bar, bu işiňizi aňsatlaşdyrar we çykdajylaryňyzy tygşytlar.

Bahalandyrma

TH Grade

Dykyzlygy
g / sm3

Gatylyk HRA

TRS

≥N / mm²

ISO kody

TK05

15.1-15.20

94.0-94.5

2000-nji ýyl

K01

TK07

14.9-15.0

93.5-94.0

2200

K01

TK20

14.60-14.75

92.0-92.5

2300

K10

Agaç işläp bejermek pudagynda aýratyn aýratynlyklary bolan agaç matematika görnüşlerine dürli bahalary hödürleýäris.Tablisa, anketaňyz üçin dogry synp üçin ýol görkezer.

TH Grade Hardwood Softumşak agaç Tagta MDF HDF
 image1  image2  image3  image4  image5
TK05  star  star  star
TK07  star  star  star  star
TK20  star  star  star

Näme üçin bizi saýlamaly?

starVolfram karbid önümleriniň ýokary hilli üpjün edilmegini üpjün etmek üçin materialdan taýýar önümlere ISO9001 esasly berk gözegçilik.

starIçerki gözleg we ösüş üçin 30 ýyllyk esaslandyryjy laboratoriýa kämilleşdirilen önümleri we arzan bahaly zatlary ösdürmegi maksat edinýär.

starÖnümçiligi wagtynda üpjün etmek we wagtynda eltmek üçin ERP ulgamy

starTH bahalary gaty poslama garşy, adatdan daşary gaty we aşaga çydamly, bu bolsa gurallaryň ömrüniň 20% -e çenli ýokarlanmagyna getirýär.

starDünýäniň 60 ýurduna ýokary hilli volfram karbid önümleri bilen üpjün etmekde 30 ýyllyk tejribe.

factory
3
1
ex • Öňki:
 • Indiki:

 • L (mm)

  W (mm)

  T (mm)

   A01

  12.0

  12.0

  1.5

  30 ° / 35 °

  Iň meşhur

  17.0

  17.0

  2.0

  35 °

  17.0

  17.0

  2.0

  35 °

  13.6

  13.6

  2.0

  30 °

  13.6

  13.6

  2.0

  45 °

  14.0

  14.0

  1.2

  30 °

  14.0

  14.0

  1.7

  22 °

  14.0

  14.0

  1.7

  30 °

  14.0

  14.0

  2.0

  30 ° / 35 °

  Iň meşhur

  14.3

  14.3

  2.5

  35 °

  14.6

  14.6

  2.5

  30 °

  15.0

  15.0

  2.5

  30 ° / 35 °

  Iň meşhur

  21.0

  21.0

  5.5

  40 °

  L (mm)

  W (mm)

  T (mm)

   A01

  14.0

  14.0

  2.0

  R150

  Iň meşhur

  14.6

  14.6

  2.5

  R150

  15.0

  15.0

  2.5

  R50

  Iň meşhur

  15.0

  15.0

  2.5

  R150

  Iň meşhur

  A01

  18.0

  18.0

  1.95

  18.0

  18.0

  2.45

  18.0

  18.0

  2.95

  18.0

  18.0

  3.70

   A01

  22.9

  19.8

  2.5

  30 °

  22.0

  19.0

  2.0

  30 °

  22.0

  22.0

  2.0

  L (mm)

  W (mm)

  T (mm)

  a (mm)

  A01

  12

  1.5

  8.6

  12

  1.5

  9.0

  12

  1.5

  9.6

  12

  1.5

  10.0

  12

  1.5

  11.0

  12

  1.5

  11.6

  12

  1.5

  15.0

  12

  1.5

  20.0

  12

  1.5

  Iň meşhur

  25.0

  12

  1.5

   A01

  25.0

  12

  1.5

  14

  30.0

  12

  1.5

  14

  Iň meşhur

  40.0

  12

  1.5

  26

  Iň meşhur

  50.0

  12

  1.5

  26

  Iň meşhur

  60.0

  12

  1.5

  26

  Iň meşhur

   A01

  19.5

  8.0

  1.5

  19.5

  9.0

  1.5

  19.5

  12

  1.5

  A01

  29.5

  8.0

  1.5

  29.5

  9.0

  1.5

  14.0

  29.5

  12

  1.5

  14.0

  A01

  49.5

  8.0

  1.5

  26.0

  49.5

  9.0

  1.5

  26.0

  49.5

  12

  1.5

  26.0

  60.0

  12

  1.5

  A01

  16.0

  7.0

  1.5

  7.0

  23.0

  7.0

  1.5

  14.0

  28.0

  7.0

  1.5

  14.0

  image181