Agaçdan işlemek we şkaf öndürmek üçin wolfram karbidi profilli pyçaklar

H HSS we beýleki materiallardan has kyn
Cutting Kesilende uzak ömür
Smoothumşak tertibe ýetmek üçin ýiti gyrasy
● ýokary berklik

ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.


Önümiň jikme-jigi

Ölçeg aralygy / Doly aralyk

Haryt bellikleri

Agaçdan işlemek üçin karbid profilli pyçaklar her dürli galyp we agaç işläp bejermek üçin amatlydyr.

Gysgyç görnüşli profilli pyçaklar gutardy we müşderi üçin ulanmaga taýyn.Olar mehaniki dolanyşyk profil ýazgylary bolup, gural üýtgemeleriniň sanynyň azalmagyna, üweýişiň azalmagyna we önümçiligiň bahasynyň peselmegine sebäp bolýar.

Karbid profilli pyçak aýratynlyklary

1. HSS we beýleki materiallardan has kyn

2. Kesilende uzak ömür

3. Smoothumşak tertibe ýetmek üçin ýiti gyrasy

4. Highokary berklik

Karbid profilli pyçak programmalary

Karbid galyplaýan pyçaklar, köp sanly kelleli maşynlara gysylýar, adatça galyp pyçak kellesi bilen kesgitlenýän 2, 3, 4 ýa-da 20-e çenli birnäçe pyçak toplumynda bolýar.Dürli galypdan ýasalan profil pyçaklary bilen, agaç önümleriňiz üçin degişli şekilleri gazanyp bilersiňiz, şonuň üçin oňa şekil pyçaklary hem diýilýär.

Bahalandyrma

TH Grade Dykyzlygy
g / sm3
Gatylyk HRA TRS

≥N / mm²

ISO kody
TK05 15.1-15.20 94.0-94.5 2000-nji ýyl K01
TK07 14.9-15.0 93.5-94.0 2200 K01
TK20 14.60-14.75 92.0-92.5 2300 K10

Agaç işläp bejermek pudagynda aýratyn aýratynlyklary bolan agaç matematika görnüşlerine dürli bahalary hödürleýäris.Tablisa, anketaňyz üçin dogry synp üçin ýol görkezer.

TH Grade Hardwood Softumşak agaç Tagta MDF HDF
 image1  image2  image3  image4  image5
TK05  star  star  star
TK07  star  star  star  star
TK20  star  star  star

Näme üçin bizi saýlamaly?

starVolfram karbid önümleriniň ýokary hilli üpjün edilmegini üpjün etmek üçin materialdan taýýar önümlere ISO9001 esasly berk gözegçilik.

starIçerki gözleg we ösüş üçin 30 ýyllyk esaslandyryjy laboratoriýa kämilleşdirilen önümleri we arzan bahaly zatlary ösdürmegi maksat edinýär.

starÖnümçiligi wagtynda üpjün etmek we wagtynda eltmek üçin ERP ulgamy

starTH bahalary gaty poslama garşy, adatdan daşary gaty we aşaga çydamly, bu bolsa gurallaryň ömrüniň 20% -e çenli ýokarlanmagyna getirýär.

starDünýäniň 60 ýurduna ýokary hilli volfram karbid önümleri bilen üpjün etmekde 30 ýyllyk tejribe.

factory
3
1
ex • Öňki:
 • Indiki:

 • L (mm) W (mm) T (mm) D (mm) R (mm)
  C01 12.0 12.0 1.5 4.0 2.0
  12.0 12.0 1.5 4.0 3.0
  12.0 12.0 1.5 4.0 4.0
  C02 12.0 13.0 2.0 4.0 2.0
  12.0 13.0 2.0 4.0 2.5
  12.0 13.0 2.0 4.0 3.0
  16.0 14.0 2.0 4.0 3.0
  C03 16.0 17.5 2.0 3.0 2.0-5.0
  16.0 17.5 2.0 3.5 2.0-6.0
  16.0 17.5 2.0 4.0 2.0-5.0
  16.0 17.5 2.0 4.4 2.0-5.0
  C04 24.0 20.0 2.0 4.4 6.0-10.0
  20.0 20.5 2.0 4.0 2.0-6.0
  C05 20.0 20.5 2.0 4.0 4.0
  C06 20.0 20.5 2.0 4.0 2.0-6.0
  C07 15.0 14.5 2.0 4.0 2.0
  15.0 14.5 2.0 4.0 2.5
  15.0 14.5 2.0 4.0 3.0
  16.1 14.0 2.0 5.0 2.0
  16.1 14.0 2.0 5.0 3.0
  C08 15.0 14.5 2.0 4.0 2.0
  15.0 14.5 2.0 4.0 2.5
  15.0 14.5 2.0 4.0 3.0
  16.1 14.0 2.0 5.0 2.0
  16.1 14.0 2.0 5.0 3.0
  C09 12.0 14.5 2.0 4.0 2.0
  12.0 14.5 2.0 4.0 2.5
  12.0 14.5 2.0 4.0 3.0
  C10 19.6 15.2 2.0 4.0 2.0
  19.6 15.2 2.0 4.0 3.0
  C11 12.0 14.5 2.0 4.0 2.0
  12.0 14.5 2.0 4.0 2.5
  12.0 14.5 2.0 4.0 3.0
  C12 19.6 15.2 2.0 4.0 2.0
  19.6 15.2 2.0 4.0 3.0
  C13 12.0 18.0 2.0 4.0 2.0
  12.0 18.0 2.0 4.0 3.0
  12.0 18.0 2.0 4.0 2.0
  12.0 18.0 2.0 4.0 3.0
  12.0 18.0 2.0 4.0 2.0
  12.0 18.0 2.0 4.0 3.0
  12.0 18.0 2.0 4.0 2.0
  12.0 18.0 2.0 4.0 3.0

  Doly aralyk ululyklary we ýasalan adaty kabul ediň.

  image231 image241

 • Önümleriň kategoriýalary