Buraw gurallaryny ýasamak, ölçeýjileri ölçemek üçin sementlenen volfram karbid zolagy

● Ajaýyp berklik
● gaty gatylyk
Wear Gowy eşik garşylygy
● eokary elastik modul
● Highokary gysyjy güýç
Chemical Gowy himiki durnuklylyk (kislota, aşgar, ýokary temperaturaly okislenme)

ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.


Önümiň jikme-jigi

Ölçeg aralygy / Doly aralyk

Haryt bellikleri

Karbid zolaklary ýokary temperatura we poslama garşy bölekleri öndürmek üçin ajaýyp materialdyr.Şeýle hem, köýnek bölekleri we gorag bölekleri hökmünde giňden ulanylýar.Önümçiligiňizi ýokarlandyryp we çykdajylaryňyzy tygşytlap biljek ýokary hilli wolfram karbid zolaklaryny, karbid çybyklaryny, karbid plitalaryny we ş.m. hödürleýäris.

Volfram karbid plastinkasy ýokary gatylyk we güýç, oňat könelmek we poslama garşylyk, ýokary temperaturada düýpli durnuklylyk ýaly ajaýyp aýratynlyklara eýedir.

Volfram karbid zolaklarymyzyň himiki aýratynlyklary durnukly, şeýle hem täsir berkligi we dilatasiýa koeffisiýenti pes.

Karbid zolaklarynyň aýratynlyklary

1. Ajaýyp berklik

2. hardokary gatylyk

3. Gowy geýmäge garşylyk

4. Eokary elastik modul

5. Highokary gysyjy güýç

6. Gowy himiki durnuklylyk (kislota, aşgar, ýokary temperaturaly okislenme)

Karbid zolaklary

Karbid zolaklary aşakdaky meýdanlarda giňden ulanylýar:

Çoýun rulonlary we ýokary hrom rulon pyçagy öndürmek.

Zyňyndy plastinkasyny öndürmek üçin, möhür basmak, elektroniki möhürlemek ýaly sowuk urmak ölýär.

Mis, alýumin, poslamaýan polat, sowuk rulon, El tagta, Q195, SPCC, kremniý polat plastinka, metal, adaty bölekler, ýokarky we aşaky zarba we beýleki ýokary tizlikli galyp önümçiliginde ulanylýar.

Volfram karbid plastinkasynyň könelmegine garşylygy has ýokary, gaty agaç, agaç, alýumin, mis çybyklar, dürli hereketlendirijileri öndürmek üçin çoýun gaýtadan işlemek, elektron görnüşine galyp, möhür basmak üçin amatly.

Bahalandyrma

TH Baha Dykyzlygy

g / sm3

Gatylyk HRA TRS

N / mm²

TK10 14.85-15.0 93.0-93.5 2100
TK20 14.60-14.75 92.0-92.5 2300
TK30 14.25-14.4 91.5-92.0 2300

Näme üçin bizi saýlamaly?

starVolfram karbid önümleriniň ýokary hilli üpjün edilmegini üpjün etmek üçin materialdan taýýar önümlere ISO9001 esasly berk gözegçilik.

starIçerki gözleg we ösüş üçin 30 ýyllyk esaslandyryjy laboratoriýa kämilleşdirilen önümleri we arzan bahaly zatlary ösdürmegi maksat edinýär.

starÖnümçiligi wagtynda üpjün etmek we wagtynda eltmek üçin ERP ulgamy

starTH bahalary gaty poslama garşy, adatdan daşary gaty we aşaga çydamly, bu bolsa gurallaryň ömrüniň 20% -e çenli ýokarlanmagyna getirýär.

starDünýäniň 60 ýurduna ýokary hilli volfram karbid önümleri bilen üpjün etmekde 30 ýyllyk tejribe.

factory
3
1
ex • Öňki:
 • Indiki:

 • Gönüburçly zolaklar

  Uzynlygy (mm) Ini (mm) Galyňlygy (mm)
  330 5 2-4
  330 6 2-4
  330 7 2-4
  330 8 2-4
  330 9 2-8
  330 10 2-8
  330 12 2-8
  330 14 2-10
  330 15 2-10
  330 16 2-10
  330 18 2-10
  330 20 2-15
  330 22 2-15
  330 24 2-15
  330 26 2-20
  330 28 2-20
  330 30 2-20

  Uzynlyga çydamlylyk:0 / + 1.0mm

  Giňlige çydamlylyk:+ 0.3 / + 0.6mm

  Galyňlyga çydamlylyk:+ 0.2 / + 0.5mm

  Custöriteleşdirilen ululyk kabul ederliklidir

  Faceüzü:müşderiniň islegi boýunça süzülen boş ýerler ýa-da ýer

  Kwadrat zolaklar

  Uzynlygy (mm) Ini (mm) Galyňlygy (mm)
  100 3 3
  100 4 4
  100 5 5
  100 6 6
  100 7 7
  100 8 8
  100 10 10

  Uzynlyga çydamlylyk:0 / + 1.0mm

  Giňlige çydamlylyk:+ 0.3 / + 0.6mm

  Galyňlyga çydamlylyk:+ 0.2 / + 0.5mm

  Custöriteleşdirilen ululyk kabul ederliklidir

  Faceüzü:müşderiniň islegi boýunça süzülen boş ýerler ýa-da ýer